TOMONARI HIGAKI & HIRVI – HIBIKI-NO-NORITO, les sons disparus de notre monde

Programme de TOMONARI HIGAKI & HIRVI pour webSYNradio : Hibiki-no-norito – les sons disparus de notre monde avec Motoki Ohkubo, Yumi Yamashita, Taira Ushiyama, Sawa Ichihashi, Kubo Aiho, Polo Vincent, Yuka Nagamatsu, Hiromi Watanabe, Marie Tsuruzawa, Ayumi Hataki, Yuga Noro, Koutarou Nakata, Yoichi Sakugawa, Yuki Ohtsuka, Aiko Yamada, Akihisa Ohashi, HIroaki Haiyama, Tetuya Hikita, Tomonari Higaki, Arai Masanori, Mitsuho Seki, Maki Kubota Maki, Tomomi Ueda, Ayako Sato, Livia Giovaninetti, Kana Kuroyanagi, Masaya Fujita, Keiko Nozu, Armando Balice, Paul Ramage, Chiaki Amano, Kazuhisa Kisimoto, Hiromu Takano.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *